NEPTUNE GROUP .................... ................... EKOWIND INWEST

About

Neptune Group Lesna 1 81-876 Sopot e-mail: info@neptune-group.eu ------------------------------------------- Ekowind Inwest Al Zwycięstwa 241/13 81-521 Gdynia EKOWIND INWEST info@ekowindinwest.com ( EKOWIND INWEST NIEDERLASSUNG HAMBURG WWW is under costruction !!! Niederlassung Hamburg ) Grootsruhe 4 20357 Hamburg info@ekowindinwest.com

Neptune-Group.eu

Adres:
Lesna 1
PL 81-876 Sopot / Poland

Tel.: +48 667 111 777
E-mail: info@neptune-group.eu
Adres WWW:

Adres: Ekowind Inwest

Adres:
NEPTUNE GROUP .................... ................... EKOWIND INWEST
Al Zwycięstwa 241/13
PL 81-521 Gdynia / Poland

Tel.: +48 667 111 777

* Sztuczna Inteligencja AI * Finase AI * Consulting AI

Sztuczna inteligencja (AI), to szerokie pojęcie obejmujące systemy komputerowe zdolne do wykonywania zadań, które zazwyczaj wymagają ludzkiego myślenia. AI może przyjmować wiele form, od prostych algorytmów i reguł do bardziej zaawansowanych systemów opartych na maszynowym uczeniu się. 

 

Konsulting w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI consulting) odnosi się do usług doradczych świadczonych przez specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji. Firmy konsultingowe zajmujące się AI oferują wsparcie w zakresie strategii, wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, analizy danych i innych obszarów związanych z technologią AI. 

 

Finanse AI (sztucznej inteligencji w finansach) odnoszą się do zastosowań technologii sztucznej inteligencji w obszarze finansów. Rozwój AI w finansach otwiera szereg nowych możliwości w zakresie analizy danych, automatyzacji procesów, doskonalenia decyzji inwestycyjnych oraz poprawy obszarów związanych z bezpieczeństwem finansowym.

 

 

Gdansk / Sopot / Gdynia / Hamburg

Formularz kontaktowy

 _____  _____  __     __ _______ 
 | __ \ | __ \ \ \    / / |__  __|
 | |__) | | | | | \ \ /\ / /   | |  
 | ___/ | | | |  \ \/ \/ /   | |  
 | |   | |__| |  \ /\ /    | |  
 |_|   |_____/   \/ \/    |_|